Kosmologisk Information
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. (+45) 59 30 52 72

E-Mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Den Ny Verdensimpuls
Redaktion: Ruth Olsen (Ansvarsh.)

Webmaster: Nikolaj Holck • webmaster@nyimpuls.dk