Martinus er en dansk humanist og intuitionstænker. Han blev født i den nordjyske stationsby Sindal i året 1890 som søn af en ugift moder. Egnen var den gang stærkt præget af Indre Mission, og det var ikke velanskrevet for en ugift moder at have et barn. Derfor blev den lille Martinus, hvis døbenavn var Martinus Thomsen, opdraget hos sin morbroder og dennes kone, hvor forholdene nok var spartanske, men i øvrigt præget af stor hjertevarme. Martinus gik i den såkaldt "stråtækte" skole, hvor han kun modtog en yderst nødtørftig undervisning, hvilket på daværende tidspunkt vil sige 4 dage om ugen om vinteren og 2 dage om sommeren.

Allerede som 12-årig kom Martinus ud som hyrdedreng og blev senere udlært som mejerist. Efter nogle år ved forskellige mejerier i provinsen havnede han på mejeriet "Enigheden" i København. Der blev ikke hverken plads eller råd til nogen som helst teoretisk uddannelse, selv om ønsket var til stede. Det skulle da også vise sig, at det ikke var nødvendigt. Ja, man kan endog sige, at i vurdering af Martinus' hele livsværk, er det en stor fordel, at det ikke er blandet op med boglig viden. Martinus hentede sin viden direkte fra det kosmiske visdomsocean.

I 1921 fik Martinus en oplevelse, der medførte en dybtgående bevidsthedsforandring, der er beskrevet af ham selv i bogen "Omkring min missions fødsel". Martinus fik kosmisk bevidsthed - ikke blot som spontane glimt, men som en kosmisk visdomskilde, han kunne øse af på viljens bud. Martinus var blevet et andet menneske. Tilvænningen til den nye bevidsthed gav i nogle år en del problemer, for hvordan få styr på den overvældende viden og de kraftige kosmiske impulser, der uhindret strømmede ind i hans bevidsthed? Dertil kom at Martinus oplevede en udpræget følsomhed over for andre menneskers smerter og lidelser, hvilket var en stor belastning, som det tog tid at lære at beherske, så det ikke gik ud over hans arbejdsevne.

Ved en målbevidst indsats samt gode venners hjælp kom Martinus efterhånden i gang med at holde foredrag og skrive ud fra sine oplevelser. Første bind af hans hovedværk "Livets Bog" udkom således i 1932. Det blev ialt til 7 store bind på næsten 3000 sider. Dertil kommer et symbolværk på 4 bind og en lang række mindre bøger om specielle emner.

Martinus havde planer om et undervisningscenter. Den første begyndelse hertil fandt sted, da Kosmos Ferieby blev indviet i 1935 i landsbyen Klint ved Nykøbing Sj. Her holdt Martinus og hans medarbejdere foredrag i sommersæsonen i en mindre foredragssal. Efterhånden voksede tilslutningen i ind- og udland, der blev bygget en større og mere moderne foredragssal med tolkebokse, ligesom der blev bygget en moderne pavillon, spisesal og campingplads. I 1980 skiftede feriebyen navn til "Martinus Center", og undervisningssæsonen blev udvidet.

I 1943 oprettedes et administrationscenter på Mariendalsvej 94-96 i København med med trykkeri og foredragssal , hvor der er undervisning i vintersæsonen. Herfra udsendes tidsskriftet "Kosmos" . Bøgerne forhandles af Borgens Forlag, men sælges også fra administrationscentret og fra Martinus Center i Klint samt fra Kosmologisk Information.

Tilslutningen til Martinus´ verdensbillede har været støt voksende siden starten. Der foregår undervisning i mange danske og svenske byer. Enkelte foredragsholdere har foretaget foredragsrejser til andre dele af verden - f. eks. Tyskland, Frankrig, Rusland, England, Indien, USA og Australien. De fleste bøger er oversat til fremmede sprog f. eks. svensk, tysk, russisk, esperanto, hollandsk, serbo-kroatisk og engelsk.

Som det forstås var Martinus særdeles flittig. Den nye indsigt Martinus havde erhvervet i kraft af en klar kosmisk bevidsthed førte således til et 60 år langt forfatterskab, men trods travlhed var han altid åben for at modtage mennesker, som kom for at søge råd og vejledning i forbindelse med personlige problemer. Martinus var i det hele taget et meget varmt og kærligt menneske med en udpræget humoristisk sans. Han døde som 90-årig i 1981.