Om forlaget "Kosmologisk Information"
Pr. 1. januar 2017 ophørte forlaget med at eksistere


Kosmologisk Information (Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sj.) er et forlag, der formidler udgivelse og salg af sekundær litteratur i relation til Martinus og hans åndsvidenskab. Forlaget fungerer desuden som redaktion for et kvartalstidsskrift under navnet "Den Ny Verdensimpuls", der beskæftiger sig med de mange virkninger af den ny verdensimpuls, der for tiden går hen over jorden.

Forlaget fungerer også som en boghandel, der sælger litteratur af interesse for den ny verdensimpuls, specielt dog bøger med baggrund i Martinus' verdensbillede.

I sommerperioden (sidst i juni til beg. af august) er der åbent i "Bogbiksen" mandag-fredag kl. 14-16, hvor der udover bogsalg og udlån af spirituelle bøger serveres gratis kaffe/te og kage.