Injuriesagerne

Den ydre anledning til denne informationsside er, at redaktøren af tidsskriftet "Den Ny Verdensimpuls" - Ruth Olsen - brugte ordet "snyd", da hun ville informere om Erstatningssagen (se notits fra martsnummeret - 1 2009, side 51). Dette medførte et sagsanlæg fra Finn Bentzens side mod Ruth for "æreskrænkelse", rapporteret i septembernummeret 3 2009. I decembernummeret (4-2009) af Den Nye Verdensimpuls fremkommer Ruth Olsen med en yderligere kommentar på side 49-50.

I decembernummeret 2010 (side 5-6) kommenterer Ruth Olsen resultatet af ovennævnte sagsanlæg mod hende. Retssagen blev afgjort i Holbæk ret den 19. juli 2010 med det resultat, at Ruth blev dømt til at betale 70.000 kr. Dette giver Ruth impulsen til nærmere at undersøge Finn Bentzens rolle i Martinussagen, bl.a. i lyset af, at Martinus tilsyneladende var klar over, at Finn Bentzen var i færd med at tiltage sig mere magt og indflydelse end godt var. Martinus sagde således på et rådsmøde af 24. juni 1980 følgende: "Finn skal ikke have for meget magt. Han skal have sit arbejde udenfor – som revisor. Han skal ikke tro, at han, fordi han ordner gavebreve og testamenter, har en fortrinsret, men det skal han vide, at det er noget, han gør af sig selv uden at forlange det mindste."

I starten af november 2011 stævnede Finn Bentzen Vagn Noach og Ruth Olsen i forbindelse med, at Vagn Noach brugte ordet "snyd" i en artikel i "Den Ny Verdensimpuls" (3-2011, side 36-37). Vagn Noach kommenterer her retsmøderne i Hillerød om Erstatningssagen.

Finn Bentzens injuriesag nummer 2 blev afgjort ved et retsmøde i Holbæk den 22. marts 2012, hvor dommeren opfordrede til forlig, hvilket blev accepteret af begge parter. Forliget bestod i, at følgende skulle publiceres i det følgende nummer af Den Ny Verdensimpuls:

”Der har været udgivet en artikel forfattet af Vagn Noach i tidsskriftet ”Den Ny Verdensimpuls, udgave 2011, nr. 3.” I denne artikel indeholdes et ordvalg, som Finn Bentzen har opfattet som krænkende, bl.a. ordene ”en form for snyd”, en henvisning til Martinus holdning til bedragere” og en henvisning til Martinus advarsel mod ”personer der forsøger at udnytte andre”.

Denne publikation finder sted i juninummeret 2012, hvor Vagn Noach selv kommenterer sagen. Som det fremgår, undrer det Vagn Noach, at det aldrig har været muligt at få hverken Finn Bentzens eller Martinusinstituttets forklaring på, på hvilken måde det kunne være til Martinussagens og Sams bedste, at Sam værdier “først skulle parkeres i et af Finns private selskaber.”

I en pause i retssmødet den 22. marts 2012 spurgte Vagn Noach Finn Bentzen, hvorfor Finn Bentzen aldrig selv havde skrevet i Den Ny Verdensimpuls og forklaret de spørgsmål, der blev rejst. Finn Bentzen svarede: “Fordi jeg ikke ville gå ind i en diskussion med dig - nu har du forfulgt mig i 5 år, nu synes jeg, det var nok. Jeg føler ikke, jeg har noget, jeg skal forsvare.” - Dialogen afbrydes, da advokaterne kommer ind i salen.

Men det er betegnende, at Finn Bentzen aldrig har ønsket at forklare sin disposition med Sams formue og han har undgået enhver dialog med Vagn Noach.